Psychologie

Psychologie

Het doel van psychologie is het verwerven van kennis omtrent ons denken, voelen en handelen. Het begint bij een bewustwordingsproces: wie ben ik, wat kan ik goed en wat zijn mijn valkuilen. Welke kernwaarden zijn voor mij belangrijk en zijn bepalend voor de keuzes die ik maak? 

Wanneer je je bewust bent van je gevoelens, gedachten en gedrag en inzicht hebt gekregen in (het ontstaan van) je situatie kan je bewust aan de slag gaan met gedragsverandering. 

De therapie bestaat uit een combinatie van gesprekken, psycho-educatie en praktische (ervaringsgerichte) oefeningen. Deze therapievorm wordt zowel online als fysiek aangeboden. 

Mindset

Voor wie

Een psychologisch consult kan ingezet worden voor ieder die een luisterend oor kan gebruiken, meer inzicht wil in je persoonlijkheid, beter wil leren omgaan met stress, (negatieve) patronen wil doorbreken, beter wil presteren, lekkerder in je vel wil komen te zitten of wanneer je je mentale vaardigheden wil vergroten, denk aan doorzettingsvermogen, motivatie, concentratie, stresshantering, aandachtscontrole, enz. 

 

Doel

Het doel van de psychologische trajecten is het maximale uit jezelf halen, kwaliteit van leven vergroten, prestaties optimaliseren, mentale vaardigheden versterken en beter in je vel komen te zitten. Dit kan zijn op het gebied van sport, studie, werk of privé. 

Behandeling

We starten met een intakegesprek: je hulpvraag, de aard en oorzaak van je klachten brengen we in kaart. Na de intake wordt er een behandelplan met doelen opgesteld die tussentijds worden geëvalueerd en waar nodig is worden bijgesteld. 

Binnen de psychologie wordt gebruik gemaakt van verschillende oefenvormen en gesprekstechnieken, onder andere cognitieve gedragstherapie, Acceptance and Commitment Therapy en ademhalingstherapie. 

Is Sportpsychologie wat voor jou? stuur een mail en meldt je aan.

Aanmelden