PMT

Psychomotorische therapie

PMT is een therapievorm bestaande uit gesprekken in combinatie met bewegings- en lichaamsgerichte oefeningen. Vooral leren door te doen en ervaren! Door in beweging te komen, maken we de koppeling tussen je gedrag (wat doe je), gevoel (wat voel je) en gedachten (wat denk je). Zo brengen we een proces op gang van verandering, verwerking en/of acceptatie. 

Mindset

Voor wie

Psychomotorische therapie kan ingezet worden wanneer je fysiek en/of mentaal vastloopt. Denk daarbij aan psychische klachten, psychosomatische klachten, stress- en burn-out klachten.

 

Doel

Het doel van PMT en psychologische therapie is het verminderen of wegnemen van je klachten door er op een actieve manier aan te werken. Je leert vaardigheden om probleemsituaties anders te benaderen en je leert beperkingen te accepteren. Je wordt je meer bewust van je eigen gedachten, gevoelens, je sterke en minder sterke kanten. Daarnaast gaan we binnen de PMT aan de slag met het oefenen van nieuw gedrag dat meer bij jou past.

Behandeling

We starten met een intakegesprek: je hulpvraag, de aard en oorzaak van je klachten brengen we in kaart. Na de intake wordt er een behandelplan met doelen opgesteld die tussentijds worden geëvalueerd en waar nodig is worden bijgesteld. 

 

Binnen de PMT wordt gebruik gemaakt van verschillende bewegingsvormen en lichaamsgerichte technieken. De therapie kan bestaan uit:

  • wandeltherapie 
  • actief of passief leren omgaan met spanning, door sport/spel of ontspanningsoefeningen
  • leren herkennen en beter leren hanteren van stress
  • beter leren om angsten te hanteren
  • omgaan met grenzen en lichaamssignalen 
  • uitzoeken wat er nu eigenlijk steeds mis gaat of waar u op vastloopt. 

Is PMT wat voor jou? stuur een mail en meldt je aan.

Aanmelden